quickscan: inzicht in de efficiency van de beheerprocessen van uw wagen- en materieelpark

vibber. Vooruit in beweging, bewogenheid en resultaat.

Heeft u behoefte aan inzicht in de beheerprocessen van uw wagen- en materieelpark? Of wilt u advies over mogelijke efficiencyverbeteringen en kostenreducties met betrekking tot het beheer van uw assets? Met behulp van de quickscan geeft vibber u in korte tijd inzicht in uw processen. U krijgt een aantal quick wins gepresenteerd waarmee u op korte termijn efficiencyverbetering kunt bereiken en u krijgt verbeterpunten voor de langere termijn gepresenteerd.

Kostenreductie, efficiency, duurzaamheid; thema’s die binnen veel organisaties een belangrijk onderwerp zijn in het businessplan. Vaak ontbreekt het echter aan tijd en inzicht om hier concreet mee aan de slag te gaan. Vibber heeft een quickscan ontwikkeld waarmee een organisatie in korte tijd inzicht krijgt in welke efficiencyverbeteringen en kostenreducties mogelijk zijn. Dit wordt gepresenteerd aan de hand van quick wins en verbeteringen voor de langere termijn.

Vibber doet in één of meerdere dagen, afhankelijk van de grootte van uw organisatie, onderzoek naar de processen waarmee u uw wagenpark- en/of materieel beheert. Tijdens dit onderzoek wordt er gesproken met onder andere de wagenpark- en/of materieelbeheerder, iemand van de financiële afdeling en iemand van het management of de directie. In sommige gevallen vinden er ook gesprekken plaats met de vaste onderhoudsbedrijven waarmee wordt samengewerkt, zodat er een zo compleet mogelijk beeld wordt verkregen. Ook vindt er onderzoek plaats naar de data van het wagen- en materieelpark, waardoor er een analyse gemaakt kan worden van kosten of andere parameters. Een voorbeeld hiervan is het aantal doorgangen van een voertuig bij een onderhoudsbedrijf en de bijbehorende kosten. Dit wordt vergeleken met de gemiddelden in de markt, waardoor er een goed beeld ontstaat van de efficiencyverbetering die kan plaatsvinden en een kostenreductie die gerealiseerd kan worden.

Na afloop van het onderzoek presenteert vibber haar resultaten aan de directie en wordt er een adviesrapport opgeleverd met de quick wins en verbeteringen voor de langere termijn.

Hieronder wordt een fictief voorbeeld getoond van een quickscan rapportage.

Vibber kan na het uitvoeren van de quickscan ook ondersteunen bij het implementeren van de verbeteringen of zelfs het volledige verbetertraject uitvoeren indien de organisatie hier zelf geen capaciteit voor heeft. Er wordt dan geborgd dat de gesignaleerde verbeteringen en kostenreducties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Een van de organisaties waar vibber in de afgelopen periode een quickscan heeft uitgevoerd is de Amfors Groep. De Amfors Groep ontwikkelt mensen naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Dit doen zij binnen diverse onderdelen in de organisatie (groen, metaal, productie, schoonmaak en grafische diensten). Binnen deze organisatieonderdelen wordt gebruik gemaakt van een divers wagenpark en uiteenlopend materieel. Vibber projects heeft door middel van de quickscan in kaart gebracht hoe de beheerprocessen bij het wagenpark- en materieelpark bij Amfors zijn ingericht en welke efficiëntieverbeteringen en kostenreducties gerealiseerd kunnen worden. Vibber heeft tijdens de scan ook de organisaties gesproken waar Amfors haar wagens en materieel in onderhoud heeft. De resultaten heeft vibber gepresenteerd aan de directie van Amfors Groep.

Naast Amfors Groep heeft vibber onlangs ook quickscans uitgevoerd bij andere organisaties waaronder HDI, Amarant Groep en Van Hattum en Blankevoort. Allen bedankt voor deze mooie opdrachten!

vibber. Toekomstgericht met aandacht voor continuïteit en duurzaamheid.

wat ons bezighoudt
Benieuwd wat ons bezighoudt? Hier vind je ons nieuws, onze cases, blogs en meer.

Vibber

Kerstboodschap 2023

Afgelopen jaar stond in het teken van verandering, omdat we verhuisd zijn naar een pand in Rijswijk. Op ons nieuwe kantoor kunnen we onze...

Vibber

vibber rijdt MONO

Vibber is ambassadeur geworden van de MONO campagne en heeft zich aangesloten bij MONO zakelijk. Jaarlijks betreuren we in het zakelijk verkeer 240 doden en circa 12.000 ernstig...

People

medewerkersbetrokkenheid en werkgeluk Auto Totaal BV

Het verhogen van het werkgeluk en de medewerkersbetrokkenheid stond centraal tijdens het project bij Auto...

Assets

vibber implementatie Ultimo werkplaatsmanagement en assetmanagement bij Spaansen

aanleiding Marcel Spaansen, manager bij Spaansen Materieel en Techniek, heeft de ambitie...

People, Vibber

betrokkenheid en werkgeluk binnen de automotive

Hoe kun je als autobedrijf zorgen dat je aantrekkelijk bent én blijft om bij te werken, waardoor er meer...

Assets, Projects

duurzaam assetmanagement bij Irado (video)

Vibber is door Irado gevraagd om duurzaam assetmanagement op te zetten. In de vorm van een volwaardige afdeling en de implementatie van...

People

vibber officieel partner van Semco Style Institute

Met de ondertekening van een partnerovereenkomst slaan vibber en Semco Style Institute de handen ineen om...

Assets

verhoging inzetbaarheid van wagenpark bij Wielemaker

Wielemaker is al meer dan honderd jaar actief in Middelburg met haar afvalinzameling en transport. Tot circa...

Vibber

happy vibber day!

Vibber is één jaar! Wij zijn hier uiteraard heel erg blij mee en dat mag gevierd worden. Aangezien het erg lastig is om dit te vieren in corona-tijd, moesten wij creatief zijn....

Vibber

ontdek vibber in onze toffe bedrijfsvideo

W&D consultants en WEL Company, twee bedrijven, één DNA. Humor, strijdlust en broederschap. Beide gestart vanuit een passie voor...

vibber gecertificeerd implementatiepartner van Ultimo Software

Vibber en Ultimo hebben een overeenkomst getekend! Vibber gaat als gecertificeerd implementatiepartner van...

Projects

digitalisering van aftersales binnen Toyota

Binnen steeds meer automotive organisaties is een digitale transformatie van aftersales-processen zichtbaar....

Assets, Projects

Looije Verpakkingen: vooruit in facilitymanagement

Looije Verpakkingen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naast uitzendbureaus zijn er een aantal mooie...

Assets, Projects

wagen- en materieelparkbeheer Gemeente Maassluis

Gemeente Maassluis stond voor de uitdaging om haar eigen wagenpark en materieel te verduurzamen tegen...

People

autonomie en zelfsturing implementeren bij Neo-Mundo

Mijke Eggink, eigenaresse van Neo-Mundo, is gefascineerd door de theorieën over autonomie en zelfsturing...

Vibber

trainingen van de vibber academy

Vibber staat voor vooruitgang en beweging. Om dit te realiseren, is persoonlijke ontwikkeling en het werven van kennis binnen jouw...

People, Projects

aftersales bijdrage: hét antwoord op dalend rendement

Het rendement binnen de automotive-retail (en dan vooral van dealerbedrijven) staat al jaren onder de druk....

Audits

onafhankelijk audit bureau: controleren bij Mitsubishi Motors

Hoe betrouwbaar auto’s ook zijn, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er binnen de garantietermijn iets...

Meer weten?

Neem vooral contact met ons op!

Lange Kleiweg 56C
2288 GK Rijswijk

hallo@vibber.nl
+31 (0) 70 204 4242

Lange Kleiweg 56C
2288 GK Rijswijk

audits@vibber.nl
+31 (0) 70 204 4045

© 2024 vibber B.V.