duurzaam assetmanagement bij Irado

vibber. Vooruit in beweging, bewogenheid en resultaat.

Vibber is door Irado gevraagd om duurzaam assetmanagement op te zetten in de vorm van een volwaardige afdeling en de implementatie van beheersoftware welke de processen van assetmanagement volledig ondersteunt. Door het formuleren van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie, risico en prestatie en door het verbinden van actieplannen daaraan, worden de werkzaamheden van de medewerkers van de afdeling bepaald. Er is door een van onze vibber consultants als interim-assetmanager de afdeling gestart waarbij in de eerste plaats de voertuigen, het materieel en de containers binnen assetmanagement zijn gaan vallen. Later kunnen hier bijvoorbeeld gebouwen aan worden toegevoegd.

over Irado N.V.

Irado zorgt voor een schone en verzorgde leefomgeving. Ze adviseren bedrijven en gemeenten, scholen en het bedrijfsleven over afvalbeheer, onderhoud van de openbare ruimte en helpen bij het uitvoeren ervan. Irado verzorgt de gescheiden huishoudelijke afvalinzameling voor de gemeenten Capelle aan den IJssel, Schiedam, Rozenburg en Vlaardingen.  Daarnaast is Irado veelzijdig in het verzorgen van het beheer van de openbare ruimte. Naast het groenonderhoud en straatreinigen verzorgen ze bijvoorbeeld ook bestratings- en civielwerkzaamheden en onderhouden ze sportvelden, straatmeubilair en speeltoestellen. Om al die werkzaamheden goed uit te kunnen voeren heeft Irado een groot en uitgebreid wagenpark met o.a. ongeveer 45 vrachtwagens en 60 lichte bedrijfsvoertuigen. Daarnaast is er veel verschillend materieel aanwezig van veegmachines, grasmaaiers, tractoren tot aan sneeuwschuivers en mini-graafmachines.

Irado gaat en staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat ze verstandig omgaan met schaarse bronnen op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Dit geldt dus ook voor hun assets. MVO doet Irado door de optimale balans te zoeken tussen acceptabele kosten, presentatie, aanvaardbare risico’s en met nadruk op duurzaamheid.

Duurzaamheid is een mooi streven voor een organisatie als Irado. Door dit streven wordt er dus niet alleen op de korte-termijndoelstellingen gefocust, maar wordt ook bijgedragen aan de lange-termijndoelstellingen voor de toekomstige generatie. De assets van Irado kunnen een significante bijdrage leveren aan het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen en daarom kiest Irado voor duurzaam assetmanagement.

wat is duurzaam assetmanagement?

Duurzaam assetmanagement is de verbindende schakel tussen systemen als kwaliteitsmanagement, risicomanagement, verandermanagement en informatiemanagement. Deze systemen grijpen namelijk steeds meer in elkaar en er is behoefte om richting te kunnen geven. Daarom streeft duurzaam assetmanagement ernaar om balans te brengen tussen duurzaamheid, prestatie, acceptabele kosten en aanvaardbare risico’s van de beheerde assets bekeken over hun hele levensduur.

Duurzaamheid

Duurzaamheid van assets kan op verschillende manieren worden beïnvloed. Dit begint al bij de juiste keuze van de configuratie bij aanschaf. Zo kan het type brandstof en type motor een grote invloed hebben; zo ook de grootte en het gewicht van het voertuig. Het is immers niet erg duurzaam om elke dag met een bus maar twee mensen te vervoeren of een vrachtwagen met een hele zware V8 motor die veel te veel vermogen levert voor het werkt wat er mee wordt gedaan. Het is dus zoeken naar innovatie van nieuwe technieken en de juiste configuratie voor de werkzaamheden die je wilt gaan doen met het voertuig. Vibber heeft voor Irado hieraan bijgedragen door in samenwerking met de afdeling inkoop de aanbestedingen voor duurzame vrachtwagens en bedrijfswagens uit te voeren. Dit werd gedaan vanuit de doelstelling te verduurzamen en daarvoor de CO2-uitstoot te verlagen. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in vuilniswagens die op BIO CNG zijn gaan rijden en een aantal elektrische bedrijfswagens.

Prestatie

Hoe beter de assets dus zijn afgestemd op de gebruikers en de werkzaamheden; hoe duurzamer de assets worden, maar ook hoe efficiënter er kan worden gewerkt. Bij de aanschaf van de assets is het daarom van groot belang dat altijd in gesprek gegaan wordt met de gebruikers om vanuit hun expertise hun eisen en wensen te bespreken. Deze stap wordt te vaak over geslagen wat kan resulteren in: verkeerd geconfigureerde voertuigen voor de werkzaamheden, ontevreden medewerkers, onveilige situatie en inefficiënte werkmethoden. Bij assetmanagement moet je streven naar een zo groot mogelijke inzetbaarheid van de assets. Hierbij moet worden gedacht aan het verminderen van onverwachte stilstand en verhogen van optimaal geplande stilstand voor (preventief)onderhoud. Ook kan er worden gekeken hoe vaak en hoe lang voertuigen en materieel per dag worden gebruikt. Wellicht kan het gebruik van twee voertuigen of materieel worden gecombineerd, waardoor één voertuig of materieel minder nodig is. Dit is niet alleen duurzamer, maar zorgt er ook voor dat de kosten omlaag gaan. Vibber heeft bijvoorbeeld voor Irado in detail geïnventariseerd welke voertuigen en met welke functies er beschikbaar waren, zodat er vanuit daar kon worden gekeken naar de inzetbaarheid en benodigde capaciteit.

Acceptabele kosten

Het doel is bij assetmanagement om de kosten beheersbaar en acceptabel te maken. Dit doen we door kosten van de assets te bekijken over de hele levensduur van de asset (Total Cost of Ownership, TCO) en keuzes op basis daarvan te baseren. Daarnaast kan er worden gestuurd op het verlagen van onnodige kosten die ontstaan door oneigenlijk gebruik of ongeplande stilstand. Vibber heeft de nadruk gelegd op het vooraf bewust zijn van kosten die er aan zitten te komen van, bijvoorbeeld, een reparatie of schade. Op die manier kan je namelijk tijdig ingrijpen en een weloverwogen beslissing maken. Hierdoor voorkom je verrassingen achteraf en houd je kosten beheersbaar.

Aanvaardbare risico’s

Het is belangrijk dat er geen (overhaaste) keuzes worden gemaakt, zonder een afweging te hebben gemaakt of de risico’s die bij het gebruik kunnen ontstaan aanvaardbaar zijn. Die risico’s moeten dan ook helder zijn en daarom is een onderdeel van assetmanagement om te onderzoeken welke risico’s er zijn en te overwegen of deze aanvaardbaar zijn. Zijn de risico’s aanvaardbaar dan moet er een plan worden gemaakt hoe de risico’s te beheersen. Dus welke maatregelen moeten er worden getroffen om het risico zo laag mogelijk te houden. Een voorbeeld hiervan is dat vibber heeft meegedacht in het brandstofpaslimiet waardoor de kans op pasfraude werd terug gebracht.

hoe heeft vibber assetmanagement opgezet binnen Irado?

Het opzetten van assetmanagement binnen Irado was een uitdagende klus, omdat er nog weinig structuur en inzicht was omtrent de assets. Er is dus gestart met een goede inventarisatie van de organisatie, de verschillende afdelingen, taken en verantwoordelijkheden. Het beheer bleek vooral erg verspreid te zijn over verschillende afdelingen en die medewerkers deden de taken van het beheer er vaak bij, naast hun andere werkzaamheden.  Hierdoor ontbrak het aan een overkoepelde visie en strategie en was er geen overzicht of sturing. Daarbij was er ook veel ontevredenheid in de organisatie.

Na de grondige inventarisatie en analyse daarvan is er een voorstel gedaan voor de opzet en plaats in de organisatie van de afdeling assetmanagement. Dat laatste is erg belangrijk omdat de assetmanagement-doelstellingen niet altijd in lijn liggen met de doelstellingen van de uitvoering. Zo gaat het bij assetmanagement namelijk om de balans tussen de kosten en prestaties van een voertuig en is het voor de afdeling uitvoering vooral belangrijk dat het voertuig inzetbaar is bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De afdeling dient dus op gelijk niveau naast de operatie te staan om hun in staat te stellen de doelen te behalen.

Na akkoord van het voorstel konden de rollen binnen de afdeling worden ingevuld en de werkprocessen worden uitgedacht. Daarbij aansluitend is het beheersysteem Ultimo geïmplementeerd, welke de processen ondersteund en daarnaast voor de juiste stuurinformatie zorgt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Voor goed assetmanagement en dus het behalen van de gestelde doelen zal moeten worden gestreefd naar het continu verbeteren van de processen en werkmethoden. De basis hiervoor is een vastgelegd optimale proces- en afdelingsstructuur welke bij iedereen gekend is en welke opgevolgd wordt. Bij het opzetten van de afdeling assetmanagement is er dan ook veel tijd besteed aan het vastleggen van de processen en werkmethoden. Deze stevige basis zorgt ervoor dat de afdeling ook flexibel kan zijn en continu kan blijven verbeteren om in te spelen op veranderingen in behoefte op de markt en het verhogen van de efficiëntie.

Daarnaast is assetmanagement niet iets wat alleen binnen zijn eigen afdeling opereert. assetmanagement raakt allerlei andere afdelingen en heeft daarmee veel stakeholders. De processen zijn dus ook vaak afdeling-overstijgend of gekoppeld aan leveranciers . Om die dan goed te laten verlopen is het belangrijk verwachtingen uit te spreken en goede afspraken te maken. Daarvoor is er een SLA opgesteld met de uitvoering. Hierin stond beschreven hoe de geleverde service van assetmanagement naar de uitvoering eruit zag en aan welke voorwaarden er vanuit de uitvoering moesten worden voldaan.  Ditzelfde is gedaan met de grootste leverancier van services. Deze zijn namelijk ook een belangrijke schakel in het proces om voldoen aan de behoefte van de uitvoering.

Na anderhalf jaar, toen de interim-opdracht afliep, stond er een goede basis met de afdeling. Natuurlijk moest er nog veel gebeuren. Het bracht namelijk veel verandering met zich mee in de gehele organisatie. Maar het succes was er zeker dat er nu één aanspreekpunt was waarbij iedereen terecht kon als het ging om assets, betreffende voertuigen en materieel.

vibber. Toekomstgericht met aandacht voor continuïteit en duurzaamheid.

wat ons bezighoudt
Benieuwd wat ons bezighoudt? Hier vind je ons nieuws, onze cases, blogs en meer.

Vibber

ontdek vibber in onze toffe bedrijfsvideo

W&D consultants en WEL Company, twee bedrijven, één DNA. Humor, strijdlust en broederschap. Beide gestart vanuit een passie voor...

vibber gecertificeerd implementatiepartner van Ultimo Software

Vibber en Ultimo hebben een overeenkomst getekend! Vibber gaat als gecertificeerd implementatiepartner van...

Vibber

van W&D consultants en WEL Company naar vibber

Twee bedrijven, één DNA. Speciaal voor de lancering van vibber creëerden wij een uniek boek dat het...

Projects

de digitalisering van aftersales binnen Toyota

Binnen steeds meer automotive organisaties is een digitale transformatie van aftersales-processen zichtbaar....

Projects

vooruit in facilitymanagement bij Looije Verpakkingen

Looije Verpakkingen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naast uitzendbureaus zijn er een aantal mooie...

Projects

assetbeheer & organisatieontwikkeling voor de Gemeente Maassluis

Gemeente Maassluis stond voor de uitdaging om haar eigen wagenpark en materieel te verduurzamen tegen...

People

meer autonomie en zelfsturing voor Neo-Mundo

Mijke Eggink, eigenaresse van Neo-Mundo, is gefascineerd door de theorieën over autonomie en zelfsturing...

Vibber

vibber academy

Vibber staat voor vooruitgang en beweging. Om dit te realiseren, is persoonlijke ontwikkeling en het werven van kennis binnen jouw organisatie een must. Door hierop te focussen,...

People, Projects

hét antwoord op een dalende aftersalesbijdrage

Het rendement binnen de automotive-retail (en dan vooral van dealerbedrijven) staat al jaren onder de druk....

Audits

respect voor de relatie tussen importeur en dealer

Hoe betrouwbaar auto’s ook zijn, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er binnen de garantietermijn iets...

Meer weten?

Neem vooral contact met ons op!

Bandijkweg 46A
2676 LJ Maasdijk

hallo@vibber.nl
+31 (0) 174 730 419

© 2020 vibber B.V.