duurzame mobiliteit bij Gemeente Altena

vibber. Vooruit in beweging, bewogenheid en resultaat.

Voor gemeente Altena heeft vibber twee projecten mogen uitvoeren op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Het eerste project was gericht op kosten reductie van het wagenpark van de buitendienst. Het tweede project was gericht op de duurzame mobiliteit van het woon- werkverkeer en de dienstreizen.
 
aanleiding van de opdracht

Sinds 1 januari 2019 is gemeente Altena een feit; een verbinding van 21 kernen tot een eenheid door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam.

Binnen het Bestuursakkoord is duurzaamheid één van de leidende principes van de Toekomstvisie van Altena en ook de rode draad in haar Omgevingsvisie. Hierbij hebben bewustwording, besparing en verduurzaming in deze bestuursperiode prioriteit.

In het kader van energietransitie wil gemeente Altena het goede voorbeeld geven door zo duurzaam mogelijk te handelen, onder meer door het vastgoed en het materieel verder te verduurzamen en de ambitie eerder dan de landelijke afspraken CO2-neutraal te zijn. Tevens zijn binnen het bestuursakkoord concrete actiepunten benoemd om in samenspraak met het bedrijfsleven, kennisinstituten en inwoners voortgang te boeken en te ondersteunen op de weg naar een circulaire economie.
Gemeente Altena heeft de indruk dat er nog veel duurzaamheidswinst te halen is in het kader van mobiliteit en dienstreizen. Om hierin de juiste keuzes te maken is het noodzakelijk eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren waarin winst te boeken is qua duurzame mobiliteit en dienstreizen. En zo kwam Gemeente Altena uiteindelijk bij divisie Assets uit!

Duurzaam rijden met weinig uitstoot

 
wat hebben we gedaan met duurzame mobiliteit?
Er is hiervoor een mobiliteitscan uitgevoerd waarbij het reizen onder de loep is genomen. Tevens zijn er interviews afgenomen om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Er is ook onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen en praktische invullingen om het vervoer te verduurzamen. Vanuit die huidige situatie zijn meerdere toekomstige scenario’s gedefinieerd. Hierdoor kan de mobiliteit van de medewerkers van de gemeente in de toekomst duurzamer worden ingevuld. Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van thuiswerken, anders plannen van werkzaamheden, bewustere mobiliteitskeuzes maken en het delen van vervoersmiddelen. Deze scenario’s zijn doorgerekend om te onderzoeken wat het effect is op de CO2-uitstoot.

Er is daarnaast ook gekeken naar andere effecten van de hierboven genoemde maatregelen. Hierbij wordt gedacht aan de gezondheid van de medewerkers, de financiële impact en implementatie-inspanning. Vervolgens is er een advies uitgebracht door vibber waardoor Gemeente Altena weloverwogen keuzes kan maken voor de toekomst.

scenario overzicht duurzame mobiliteit
 
op afstand
Onze projecten bij Gemeente Altena zijn, wegens COVID-19, bijna volledig op afstand uitgevoerd. Normaliter zijn we zoveel mogelijk op locatie aanwezig. Maar dit project is een van de voorbeelden waaruit gebleken is dat een project vrijwel volledig op afstand uitgevoerd kan worden. Het maken van een connectie met de mensen op afstand is veel meer een uitdaging dan bij fysiek contact, waarbij dat vrijwel vanzelf gaat. Hier hebben we nu meer in moeten investeren, maar dat ging uiteindelijk ook prima!

Josefien Dusseljee: “Ik vond het een erg interessante opdracht, omdat we niet alleen keken naar de duurzame mobiliteit an sich. Ook randzaken werden meegenomen, zoals: gedragsverandering, gezondheid en fitheid van medewerkers, de impact van de implementatie van een scenario en technische oplossingen. Ik vermoed dat deze vraagstukken bij veel meer organisaties spelen of gaan spelen. We kunnen dit product ook bij andere klanten aanbieden.”

duurzame mobiliteit presentatie

 
vervolgopdracht duurzame mobiliteit
Uit de initiële opdracht volgde nog een opdracht waarvoor nog een aantal aanvullende scenario’s zijn uitgewerkt. We hebben deze opdracht afgesloten met een advies richting de stuurgroep. Zij gaan uit de verschillende scenario’s een keuze maken.

Door een mobiliteitsonderzoek kan je bepalen welke mobiliteitsoplossing of oplossingen het beste bij de organisatie passen. Daarbij kan afgewogen worden welk scenario het meest duurzaam is en wat de kosten en opbrengsten zijn. Daarnaast maken we duidelijk welke kansen en risico’s ermee gemoeid zijn en wat er nodig is om het te gaan implementeren.

Bent u nu ook benieuwd welk verduurzamingspotentieel er nog in uw organisatie schuilt? En hoe u dat dan vervolgens praktisch kan realiseren?
Neem contact op met Angelo Cancedda via a.cancedda@vibber.nl | +31 (0)6 20 74 56 22

Meer lezen over verduurzaming bij Gemeente Altena?
kostenreductie en verduurzaming bij Gemeente Altena 

vibber. Toekomstgericht met aandacht voor continuïteit en duurzaamheid.

wat ons bezighoudt
Benieuwd wat ons bezighoudt? Hier vind je ons nieuws, onze cases, blogs en meer.

Assets

Partnerreferentie Ultimo en vibber

Een ijzersterke samenwerking in de fleetmanagement en logisitieke sector. Lees hier over het...

Vibber

Terugblik SEMCO-training De Waal

De Semco training voor leidinggevenden is er voor iedere medewerker die collega’s begeleidt, ondersteunt of aanstuurt. Noem het de...

Vibber

Kerstboodschap 2023

Afgelopen jaar stond in het teken van verandering, omdat we verhuisd zijn naar een pand in Rijswijk. Op ons nieuwe kantoor kunnen we onze...

Vibber

vibber rijdt MONO

Vibber is ambassadeur geworden van de MONO campagne en heeft zich aangesloten bij MONO zakelijk. Jaarlijks betreuren we in het zakelijk verkeer 240 doden en circa 12.000 ernstig...

People

medewerkersbetrokkenheid en werkgeluk Auto Totaal BV

Het verhogen van het werkgeluk en de medewerkersbetrokkenheid stond centraal tijdens het project bij Auto...

Assets

vibber implementatie Ultimo werkplaatsmanagement en assetmanagement bij Spaansen

aanleiding Marcel Spaansen, manager bij Spaansen Materieel en Techniek, heeft de ambitie...

People, Vibber

betrokkenheid en werkgeluk binnen de automotive

Hoe kun je als autobedrijf zorgen dat je aantrekkelijk bent én blijft om bij te werken, waardoor er meer...

Assets, Projects

duurzaam assetmanagement bij Irado (video)

Vibber is door Irado gevraagd om duurzaam assetmanagement op te zetten. In de vorm van een volwaardige afdeling en de implementatie van...

People

vibber officieel partner van Semco Style Institute

Met de ondertekening van een partnerovereenkomst slaan vibber en Semco Style Institute de handen ineen om...

Assets

verhoging inzetbaarheid van wagenpark bij Wielemaker

Wielemaker is al meer dan honderd jaar actief in Middelburg met haar afvalinzameling en transport. Tot circa...

Vibber

happy vibber day!

Vibber is één jaar! Wij zijn hier uiteraard heel erg blij mee en dat mag gevierd worden. Aangezien het erg lastig is om dit te vieren in corona-tijd, moesten wij creatief zijn....

Vibber

ontdek vibber in onze toffe bedrijfsvideo

W&D consultants en WEL Company, twee bedrijven, één DNA. Humor, strijdlust en broederschap. Beide gestart vanuit een passie voor...

vibber gecertificeerd implementatiepartner van Ultimo Software

Vibber en Ultimo hebben een overeenkomst getekend! Vibber gaat als gecertificeerd implementatiepartner van...

Projects

digitalisering van aftersales binnen Toyota

Binnen steeds meer automotive organisaties is een digitale transformatie van aftersales-processen zichtbaar....

Assets, Projects

Looije Verpakkingen: vooruit in facilitymanagement

Looije Verpakkingen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naast uitzendbureaus zijn er een aantal mooie...

Assets, Projects

wagen- en materieelparkbeheer Gemeente Maassluis

Gemeente Maassluis stond voor de uitdaging om haar eigen wagenpark en materieel te verduurzamen tegen...

People

autonomie en zelfsturing implementeren bij Neo-Mundo

Mijke Eggink, eigenaresse van Neo-Mundo, is gefascineerd door de theorieën over autonomie en zelfsturing...

Vibber

trainingen van de vibber academy

Vibber staat voor vooruitgang en beweging. Om dit te realiseren, is persoonlijke ontwikkeling en het werven van kennis binnen jouw...

People, Projects

aftersales bijdrage: hét antwoord op dalend rendement

Het rendement binnen de automotive-retail (en dan vooral van dealerbedrijven) staat al jaren onder de druk....

Audits

onafhankelijk audit bureau: controleren bij Mitsubishi Motors

Hoe betrouwbaar auto’s ook zijn, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er binnen de garantietermijn iets...

© 2024 vibber B.V.